Flyer theatervoorstelling
Verslavingszorg

Over: 

De verslavingszorg instelling NovadicKentron heeft een probleem ontdekt: De kijk van de zorgverleners op de verslaafden. Zij hebben een manier bedacht om dit het beste aan te pakken: Het maken van een theatervoorstelling als cadeautje voor de werknemers maar tevens ook als eye-opener. Om deze theatervoorstelling te promoten heeft NovadicKentron DeStudio benaderd (destijds mijn stageplek)
En mocht ik met deze solo opdracht aan de slag gaan.

Voor de flyer heb 3 schetsen gemaakt. De eerste 2 waren uiteindelijk erg voorspelbaar... dat was totaal niet het doel van de voorstelling. Ik ben het toen vanuit een ander oogpunt gaan bekijken en kwam uit op een schets van een groep mensen waarbij iedereen erg op elkaar leek, maar een had een iets roder shirt aan. Bij deze schets werd niet benadrukt dat de verslaafde anders was, maar wel hij/zij als anders wordt waargenomen. Later heb ik meerdere personen naar links laten kijken. Zo maakt de hoofpersonage, de verslaafde, meer deel uit van de massa. 

Na positieve feedback ben ik verder gegaan met de uitwerking van de schets. Ik heb geexpirimenteerd met kleur, plaatsing van elementen en foto manipulatie tot ik tot een gewenst eindresultaat kwam. Het ontwerp werd gedrukt op flyers, uitnodigingen en uiteindelijk ook op banners in het theater (zie afbeelding hiernaast) 
Kortom opdracht geslaagd!

Interne opdrachtgever: DeStudio

Externe opdrachtgever: https://www.novadic-kentron.nl/

Datum: December 2017

Programma's: Adobe Photoshop, Adobe Indesign

Catagorie: Promotie, Foto manipulatie, DTP